Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ PHAN THỊ

---------------------------

Số 01/VBCB/2020

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Dương , ngày 30 tháng 11 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở y tế Bình Dương

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ PHAN THỊ

Mã số thuế: 3702930107

Địa chỉ: Ô 21.22.23.24 Lô DC 66, Đường D1/NA5, KDC Việt Sing, Phường Thuận Giao, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ PHAN THỊ

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Ô 21.22.23.24 Lô DC 66, Đường D1/NA5, KDC Việt Sing, Phường Thuận Giao, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0908705166    Fax:

Email: congtyphanthi123@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Phan Thị Thu Thảo

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 281213722   ngày cấp: 24/12/2014   nơi cấp: Công an Bình Dương

Điện thoại cố định: 0908705166   Điện thoại di động: 0908705166

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Anh Kiệt

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 321508453   ngày cấp: 02/01/2020   nơi cấp: Công an tỉnh Bến Tre

Trình độ chuyên môn: Đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 26  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế 10000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)