Hồ sơ đã công bố

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG SỐ 2

---------------------------

Số 1695/NĐTW-Dược

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 07 tháng 11 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG SỐ 2

Mã số thuế: 0101958173 -02

Địa chỉ: Thôn Bầu, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: KHUẤT THỊ OANH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001181020862   ngày cấp: 31/12/2021   nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Điện thoại cố định: 0912678431   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Khuất Thị Oanh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001181020862   ngày cấp: 24/11/2017   nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Huyền

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001184016018   ngày cấp: 19/07/2016   nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

(3) Họ và tên: Hà Thị Mai Lan

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 038182048605   ngày cấp: 10/05/2021   nơi cấp: Cục QLHC về TTXH

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

(4) Họ và tên: Khuất Thị Xuân Hoài

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001187006654   ngày cấp: 24/12/2015   nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

(5) Họ và tên: Nguyễn Thị Hiển

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001180026567   ngày cấp: 10/04/2021   nơi cấp: Cục QLHC về TTXH

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(6) Họ và tên: Hoàng Hải Định

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011074004099   ngày cấp: 10/07/2021   nơi cấp: Cục QLHC về TTXH

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Các trang thiết bị y tế loại B, C, D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)