Hồ sơ đã công bố

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG - SỐ 1

---------------------------

Số 1696/NĐTW-Dược

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 07 tháng 11 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG - SỐ 1

Mã số thuế: 0101958173 -01

Địa chỉ: 78 Giải Phóng, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: ĐINH THỊ THANH THUỶ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001171007873   ngày cấp: 16/05/2016   nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 0989788488   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Đinh Thị Thanh Thủy

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001171007873   ngày cấp: 16/05/2016   nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: Dương Thị Kim Dung

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 040186009422   ngày cấp: 27/04/2021   nơi cấp: Cục QLHC về TTXH

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(3) Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Liên

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025182000562   ngày cấp: 06/04/2016   nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

(4) Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 172599019   ngày cấp: 04/03/2010   nơi cấp: Công An Thanh Hoá

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(5) Họ và tên: Vương Lan Hương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001190004157   ngày cấp: 01/05/2021   nơi cấp: Cục QLHC về TTXH

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(6) Họ và tên: Mạc Thị Thu Ngân

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 030183012658   ngày cấp: 09/07/2020   nơi cấp: Cục QLHC về TTXH

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

(7) Họ và tên: Lê Thị Đỗ Quyên

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001187040717   ngày cấp: 17/11/2021   nơi cấp: Cục QLHC về TTXH

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(8) Họ và tên: Trịnh Thị Mai Phương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 038188005489   ngày cấp: 23/08/2017   nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ trung cấp

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Các trang thiết bị y tế loại B, C, D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)