Hồ sơ đã công bố

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM

---------------------------

Số 01/2019/CNMT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 02 tháng 04 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM

Mã số thuế: 0101268476-001

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Pico Plaza, Số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Phùng Duy Hưng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 022189030   ngày cấp: 22/06/2010   nơi cấp: CA TP Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0917299626   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: VŨ SƠN PHONG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023566380   ngày cấp: 17/12/2011   nơi cấp: TP. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

(2) Họ và tên: DƯƠNG HOÀI BẢO

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 083086000199   ngày cấp: 26/04/2018   nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Vật lý kỹ thuật

(3) Họ và tên: HUỲNH VĂN DŨNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025866390   ngày cấp: 05/12/2013   nơi cấp: TP. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm miễn dịch
2Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm tế bào dòng chảy
3Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm nước tiểu
4Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm sinh hóa
5Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm huyết học
6Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm G6PDH
7Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm xác định HbA1c
8Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm phân tích thành phần huyết sắc tố (Hemoglobin)
9Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm ELISA
10Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm phân tích nhóm máu
11Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm vi sinh
12Trang thiết bị y tế dùng trong quá trình chuẩn bị mẫu cho xét nghiệm IVD
13Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm đo tốc độ máu lắng
14Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm điện giải
15Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm khí máu
16Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm đông máu
17Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử
18Hệ thống tự động hóa phòng xét nghiệm

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)