Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT

---------------------------

Số 01/2019/CPT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 13 tháng 02 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT

Mã số thuế: 0300978079

Địa chỉ: 83 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT

Địa chỉ cơ sở sản xuất: số 8 Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0838222228    Fax: 0838298803

Email: ptmylinh@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: ĐỖ HỮU PHÚC

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 022412542   ngày cấp: 24/03/2005   nơi cấp: CA Tp.HCM

Điện thoại cố định: 0838222228   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH THÚY

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 021321383   ngày cấp: 26/12/2008   nơi cấp: CA/TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 264  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Vật liệu cầm máu100000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)