Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH MTV VINABOOK

---------------------------

Số 0401618682

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Đà Nẵng , ngày 23 tháng 10 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Đà Nẵng

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH MTV VINABOOK

Mã số thuế: 0401618682

Địa chỉ: 35 Cao Thắng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Hoàng Đức Bảo

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024941742   ngày cấp: 19/05/2018   nơi cấp: Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0938090115   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Hoàng Đức Bảo

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024941742   ngày cấp: 19/05/2008   nơi cấp: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Khoa học tự nhiên

(2) Họ và tên: Võ Thị Ngọc

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 197244920   ngày cấp: 06/06/2009   nơi cấp: Quảng Trị

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Máy đo huyết áp điện tử,bắp tay, cổ tay
2máy đo huyết áp cơ
3Khí dung gia đình
4Máy đo tiểu đường
5Máy tạo oxi
6Máy hút dịch
7Huyết áp tự động
8Máy Masa mini

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Đà Nẵng nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)