Hồ sơ đã công bố

TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM-ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

---------------------------

Số 227/VBCBTTBYT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 14 tháng 11 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở công bố: TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM-ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mã số thuế: 1057277

Địa chỉ: 131, NGUYỄN CHÍ THANH, PHƯỜNG 9, QUẬN 5, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Phường 09, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên cơ sở sản xuất: TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM Y HỌC-ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 131, Nguyễn Chí Thanh, Phường 09, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02838531058    Fax:

Email: trungtamkiemchuan@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: VŨ QUANG HUY

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012030159   ngày cấp: 27/09/2011   nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội

Điện thoại cố định: 0913586389   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN VĂN HOÀNG SƠN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 271950910   ngày cấp: 03/06/2005   nơi cấp: Công An Đồng Nai

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 73  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Hóa chất Ngoại kiểm xét nghiệm Huyết học-Truyền máu900
2Hóa chất Ngoại kiểm xét nghiệm Sinh hóa400
3Hóa chất Ngoại kiểm xét nghiệm Vi sinh800
4Hóa chất Ngoại kiểm Sinh học phân tử300
5Hóa chất Ngoại kiểm Ký sinh trùng350
6Hóa chất Ngoại kiểm xét nghiệm Huyết thanh học600

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)