Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN TRỰC THUỘC BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

---------------------------

Số 985/BVĐG

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 15 tháng 06 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN TRỰC THUỘC BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

Mã số thuế: 0102575776

Địa chỉ: Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Thu Hương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 013145225   ngày cấp: 06/01/2008   nơi cấp: Hà Nội

Điện thoại cố định: 0983987121   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Thu Hương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 013145225   ngày cấp: 06/01/2008   nơi cấp: Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: Bùi Thị Giang Anh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012319120   ngày cấp: 20/09/2007   nơi cấp: Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Bộ kit test nhanh kháng nguyên Covid 19
2Các loại test, kit test, trang thiết bị y tế chẩn đoán In Vitro
3Các loại vật tư tiêu hao, vật tư y tế, trang thiết bị y tế thuộc loại B,C,D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)