Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

---------------------------

Số 317a/S-CTY

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 11 tháng 09 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

Mã số thuế: 0300422482

Địa chỉ: số 1-3 Nguyễn Trường Tộ, phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): Công ty Cổ phần Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn - Công ty Cổ Phần Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Trịnh Anh Phong

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023647916   ngày cấp: 02/03/2015   nơi cấp: CA. Tp.HCM

Điện thoại cố định: 0908109016   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Nguyễn Hoài Phong

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 022261159   ngày cấp: 12/07/2014   nơi cấp: CA. Tp. HCM

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Oxy dạng khí và lỏng
2Nitơ dạng khí và lỏng
3Argon khí
4CO2
5Khí nén
6Khí NO

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)