Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT TÍN

---------------------------

Số 259/2017/VBCB/NT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Hải Dương , ngày 26 tháng 09 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hải Dương

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT TÍN

Mã số thuế: 0801098540

Địa chỉ: Số 53 Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Phường Quang Trung, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Lương Tuấn Anh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 141939381   ngày cấp: 20/03/2006   nơi cấp: Công an Hải Dương

Điện thoại cố định: 0975326326   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Hà Trung Toàn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 142573064   ngày cấp: 29/04/2008   nơi cấp: Công an Hải Dương

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên

(2) Họ và tên: Phạm Văn Bằng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 142693065   ngày cấp: 21/04/2009   nơi cấp: Công an Hải Dương

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên

(3) Họ và tên: Nguyễn Thị Liên

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 142694129   ngày cấp: 23/06/2006   nơi cấp: Công an Hải Dương

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên

(4) Họ và tên: Trần Thị Du

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 142730390   ngày cấp: 17/06/2009   nơi cấp: Công an Hải Dương

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

(5) Họ và tên: Hoàng Tiến Đạt

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 101193111   ngày cấp: 09/11/2010   nơi cấp: Công an Quảng Ninh

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Mua bán các loại thiết bị y tế, thiết bị, dụng cụ thí nghiệm dùng trong bệnh viện.
2Cho thuê máy móc, thiết bị y tế.
3Mua bán các loại vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm y tế dùng trong bệnh viện.

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hải Dương nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)