Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGIỆP VIỆT NAM

---------------------------

Số 01/2018/CB-TG

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 06 tháng 01 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bắc Ninh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGIỆP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0100103016

Địa chỉ: Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Đường TS 9 - Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Nội Duệ, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Xã Nội Duệ, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02438273374    Fax: 02438273658

Email: luanpt@thanhgas.com.vn    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Mai Đình Hợp

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 038062000057   ngày cấp: 17/11/2014   nơi cấp: Hà Nội

Điện thoại cố định: 0904010099   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Văn Quyền

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 125623252   ngày cấp: 29/03/2011   nơi cấp: CA tỉnh Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn:

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 180  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Ô xy dạng lỏng và khí (O2)35000000
2Ni tơ dạng lỏng và khí (N2)30000000
3Carbon dioxide (CO2)350000
4Argon dạng khí90000
5Không khí nén10000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)