Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG SƠN

---------------------------

Số 28HS/VBCB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 16 tháng 08 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG SƠN

Mã số thuế: 0105964587

Địa chỉ: Thôn Vũ Nội, Xã Liên Bạt, Huyện Ứng Hòa, Thành Phố Hà Nội, Xã Liên Bạt, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG SƠN

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn Vũ Nội, Xã Liên Bạt, Huyện Ứng Hòa, Thành Phố Hà Nội., Xã Liên Bạt, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02466842465    Fax:

Email: hoangsontbyt@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Phạm xuân Huy

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 111880894   ngày cấp: 30/11/1983   nơi cấp: Hà Nội

Điện thoại cố định: 02466842465   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: LÊ VĂN AN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 112036941   ngày cấp: 18/11/2003   nơi cấp: CA Hà Tây

Trình độ chuyên môn: Đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 36  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1DÂY HÚT NHỚT300000
2DÂY CHO ĂN100000
3DÂY OXY 2 NHÁNH160000
4DÂY TIẾP OXY10000
5DÂY HÚT DỊCH PHÃU THUẬT60000
6QUE ĐÈ LƯỠI GỖ1000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)