Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE

---------------------------

Số 17177C/CV/MNUSM-SYT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 01 tháng 11 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE

Mã số thuế: 0312041033

Địa chỉ: Lô I - 4b - 1.3, đường N3, khu Công nghệ cao, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Võ Xuân Bội Lâm

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 051169000083   ngày cấp: 21/10/2016   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 0933568688   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Phan Viết Anh Việt Vương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 273461049   ngày cấp: 08/04/2010   nơi cấp: CA. Bà Rịa-Vũng Tàu

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

(2) Họ và tên: ĐẶNG THỊ THANH HUYỀN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 301381774   ngày cấp: 20/06/2012   nơi cấp: CA. LONG AN

Trình độ chuyên môn: Đại học

(3) Họ và tên: Nguyễn Đình Vũ Hoàng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 241160969   ngày cấp: 16/07/2010   nơi cấp: CA Đăk Lăk

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

(4) Họ và tên: Thái Phương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 221303249   ngày cấp: 18/09/2008   nơi cấp: CA. Phú Yên

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

(5) Họ và tên: Lê Trấn Quang Vũ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023760506   ngày cấp: 03/03/2014   nơi cấp: CA Tp Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Vật lý kỹ thuật

(6) Họ và tên: Phạm Quang Vinh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024665665   ngày cấp: 12/03/2007   nơi cấp: CA. TP. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Bóng nong mạch vành (các loại)
2Giá đỡ mạch vành (Stent) (các loại)
3Ống thông (các loại)
4Dẫy dẫn phục vụ y tế (các loại)
5Dụng cụ chấn thương chỉnh hình
6Ống nội khí quản
7Kim luồn tĩnh mạch ngoại biên
8Săng phẫu thuật các loại
9Phụ kiện can thiệp tim mạch PTCA (bộ phân phối, bơm tiêm cản quang, bơm áp lực cao, băng đóng lòng mạch, van cầm máu,.....)
10Các trang thiết bị y tế loại A, B, C, D khác

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)