Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN CHỢ RẪY SỐ 1

---------------------------

Số 05-22

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 18 tháng 05 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN CHỢ RẪY SỐ 1

Mã số thuế: 0301465062-001

Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: NGUYỄN TRI THỨC

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 052073000385   ngày cấp: 23/01/2021   nơi cấp: CỤC QLHC VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

Điện thoại cố định: 02838563530   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: CHÂU THỊ ÁNH MINH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 049186000279   ngày cấp: 15/11/2018   nơi cấp: CỤC CSQLHC VỀ TTXH

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Thiết bị Y tế không xâm nhập
2Thiết bị Y tế sử dụng 1 lần
3Thiết bị Y tế A, B, C, D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)