Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM OHYAMA

---------------------------

Số 012021/BCD-VO

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 20 tháng 07 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH VIỆT NAM OHYAMA

Mã số thuế: 0315746546

Địa chỉ: 104 đường 85, Khu phố 1, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Hiroaki Hagiwara

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: TS3069965   ngày cấp: 01/04/2019   nơi cấp: Bộ Ngoại giao Nhật Bản

Điện thoại cố định: 0938938674   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 261342537   ngày cấp: 05/07/2010   nơi cấp: Bình Thuận

Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút Corona, SAR-CoV-2
2Sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng thể IgG kháng vi rút Corona, SAR-CoV-2
3Trang thiết bị chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng thể IgG kháng vi rút Corona, SAR-CoV-2
4 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút Corona, SARS-CoV-2
5Kính áp tròng

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)