Hồ sơ đã công bố

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà nội , ngày 11 tháng 10 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Người thực hiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế:

Họ và tên: PHẠM THƯ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 040049000032   ngày cấp: 29/09/2014   nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ: Số 109, phố Trần Cung, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại di động: 0913053453    Email: phamthu49@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử ứng dụng

2. Phạm vi tư vấn:

STTNội dung tư vấnNhóm trang thiết bị y tế thực hiện tư vấn
1Tư vấn lập danh mục trang thiết bị y tếCác trang thiết bị không phải là trang thiết bị chẩn đoán Invitro. Các trang thiết bị y tế là trang thiết bị chẩn đoán Invitro.
2Tư vấn xây dựng cấu hình, tính năng kỹ thuật trang thiết bị y tế Các trang thiết bị không phải là trang thiết bị chẩn đoán Invitro. Các trang thiết bị y tế là trang thiết bị chẩn đoán Invitro.

Công bố cơ sở đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Thông báo cho Bộ Y tế khi có bất cứ thay đổi nào đối với hồ sơ công bố đủ điều kiện tư vấn kỹ thuật trang thiết bị y tế.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)