Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG ACESO

---------------------------

Số: 01:2022/CBSX/ACESO

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Đồng Nai , ngày 18 tháng 08 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Đồng Nai

1. Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG ACESO

Mã số thuế: 3603745752

Địa chỉ trụ sở: (Trong khuôn viên CT TNHH Phát triển BĐS Daiwa House),7-4,5, đường N3-2, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Địa chỉ sản xuất (Trong khuôn viên CT TNHH Phát triển BĐS Daiwa House), 7-4,5, đường N3-2, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0376887711    Fax:

Email: linh.vo@moderndentalgp.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGAI SHING KIN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: PA8506052   ngày cấp: 10/01/2018   nơi cấp: Bộ Ngoại Giao Australia

Điện thoại cố định: 0376887711   Điện thoại di động:

3. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Các sản phẩm phục hình răng75 000 000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)