Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM

---------------------------

Số 02/2022/CBMB-MPV

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Ninh Bình , ngày 11 tháng 08 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Ninh Bình

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM

Mã số thuế: 2700349706

Địa chỉ: Lô B5 - Khu công nghiệp Tam Điệp, Xã Quang Sơn, Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , Xã Quang Sơn, Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Văn Hảo

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012956536   ngày cấp: 10/04/2007   nơi cấp: Hà Nội

Điện thoại cố định: 02293777588   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: NGUYỄN VĂN HẢO

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012956536   ngày cấp: 10/04/2007   nơi cấp: Công an Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Bộ dây truyền dịch MPV
2Bộ dây truyền dịch ECO
3Bộ dây truyền dịch SPE
4Bộ dây truyền dịch EXA
5Bộ dây truyền dịch HTA
6Bộ dây truyền dịch PLUS
7Bơm tiêm MPV 1ml
8Bơm tiêm ECO 1ml
9Bơm tiêm SPE 1ml
10Bơm tiêm MPV 3ml
11Bơm tiêm ECO 3ml
12Bơm tiêm SPE 3ml
13Bơm tiêm MPV 5ml
14Bơm tiêm ECO 5ml
15Bơm tiêm SPE 5ml
16Bơm tiêm MPV 10ml
17Bơm tiêm ECO 10ml
18Bơm tiêm SPE 10ml
19Bơm tiêm MPV 20ml
20Bơm tiêm ECO 20ml
21Bơm tiêm SPE 20ml
22Bơm tiêm MPV 50ml
23Bơm tiêm ECO 50ml
24Bơm tiêm SPE 50ml
25Bơm tiêm MPV đầu xoắn 1ml
26Bơm tiêm ECO đầu xoắn 1ml
27Bơm tiêm SPE đầu xoắn 1ml
28Bơm tiêm MPV đầu xoắn 3ml
29Bơm tiêm ECO đầu xoắn 3ml
30Bơm tiêm SPE đầu xoắn 3ml
31Bơm tiêm MPV đầu xoắn 5ml
32Bơm tiêm ECO đầu xoắn 5ml
33Bơm tiêm SPE đầu xoắn 5ml
34Bơm tiêm MPV đầu xoắn 10ml
35Bơm tiêm ECO đầu xoắn 10ml
36Bơm tiêm SPE đầu xoắn 10ml
37Bơm tiêm MPV đầu xoắn 20ml
38Bơm tiêm ECO đầu xoắn 20ml
39Bơm tiêm SPE đầu xoắn 20ml
40Bơm tiêm MPV đầu xoắn 50ml
41Bơm tiêm ECO đầu xoắn 50ml
42Bơm tiêm SPE đầu xoắn 50ml
43Kim cánh bướm MPV
44Kim cánh bướm ECO
45Kim cánh bướm SPE
46Kim tiêm MPV
47Kim tiêm ECO
48Kim tiêm SPE
49Dây hút dịch MPV
50Dây hút dịch ECO
51Dây hút dịch SPE
52Dây thở oxy MPV
53Dây thở oxy ECO
54Dây thở oxy SPE
55Mặt nạ thở oxy MPV
56Mặt nạ thở oxy ECO
57Mặt nạ thở oxy SPE
58Mặt nạ xông khí dung MPV
59Mặt nạ xông khí dung ECO
60Mặt nạ xông khí dung SPE
61Ống thông dạ dày MPV
62Ống thông dạ dày ECO
63Ống thông dạ dày SPE
64Ống thông hậu môn MPV
65Ống thông hậu môn ECO
66Ống thông hậu môn SPE
67Dây hút dịch phẫu thuật MPV
68Dây hút dịch phẫu thuật ECO
69Dây hút dịch phẫu thuật SPE
70Khóa ba ngã MPV
71Khóa ba ngã ECO
72Khóa ba ngã SPE
73Bộ dây truyền máu dùng cho chạy thận nhân tạo MPV
74Bộ dây truyền máu dùng cho chạy thận nhân tạo ECO
75Bộ dây truyền máu dùng cho chạy thận nhân tạo SPE
76Mặt nạ thở oxy có túi MPV
77Mặt nạ thở oxy có túi ECO
78Mặt nạ thở oxy có túi SPE
79Dây nối bơm tiêm điện MPV
80Dây nối bơm tiêm điện ECO
81Dây nối bơm tiêm điện SPE
82Bộ dây hút dịch phẫu thuật yankauer MPV
83Bộ dây hút dịch phẫu thuật yankauer ECO
84Bộ dây hút dịch phẫu thuật yankauer SPE
85Dây truyền máu MPV
86Dây truyền máu ECO
87Dây truyền máu SPE

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Ninh Bình nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)