Hồ sơ đã công bố

CHI NHÁNH MIỀN ĐÔNG - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

---------------------------

Số 209/CNMĐ-OPC

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Dương , ngày 16 tháng 08 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở y tế Bình Dương

1. Tên cơ sở: CHI NHÁNH MIỀN ĐÔNG - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

Mã số thuế: 0302560110-013

Địa chỉ: 09/ĐX04-TH, Tổ 7, Khu phố Tân Hóa, Phường Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: PHAN THỊ VÂN ANH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 060183011121   ngày cấp: 31/08/2021   nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội

Điện thoại cố định: 0975828117   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Đồng Văn Mạnh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001063022328   ngày cấp: 12/04/2021   nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1ETHANOL 70 OPC
2ETHANOL TINH LUYỆN 70% (v/v)
3ETHANOL TINH LUYỆN 90% (v/v)
4ETHANOL 99.5% (v/v)
5ETHANOL 96% (v/v)
6OP.ANTI - BAC
7Các trang thiết bị y tế loại B, C, D khác theo quy định của pháp luật

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở y tế Bình Dương nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)