Hồ sơ đã công bố

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC TẠI ĐÀ NẴNG

---------------------------

Số 74/VBCB-OPC

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Đà Nẵng , ngày 17 tháng 08 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Đà Nẵng

1. Tên cơ sở: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC TẠI ĐÀ NẴNG

Mã số thuế: 0302560110-008

Địa chỉ: 612 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Dương Anh Chung

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 044075011477   ngày cấp: 20/01/2022   nơi cấp: Cục CS QLHC về trật tự xã hội

Điện thoại cố định: 0913295566   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Dương Anh Chung

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 044075011477   ngày cấp: 20/01/2022   nơi cấp: Cục CS QLHC về trật tự xã hội.

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1OP. ANTI - BAC
2ETHANOL70 OPC
3ETHANOL 99,5 % (v/v)
4ETHANOL 96% (v/v)
5ETHANOL TINH LUYỆN 90% (v/v)
6ETHANOL TINH LUYỆN 70% (v/v)

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Đà Nẵng nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)