Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUYẾT NGHI

---------------------------

Số 01TN/BYT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 15 tháng 08 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUYẾT NGHI

Mã số thuế: 0315036592

Địa chỉ: 141 Ba Vân, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Đào Thị Ái Tuyết

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025279696   ngày cấp: 29/03/2010   nơi cấp: Công An Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0933341518   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Nhựt Thanh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 352139207   ngày cấp: 04/08/2014   nơi cấp: CA tỉnh An Giang

Trình độ chuyên môn: Vật lý kỹ thuật

(2) Họ và tên: Nguyễn Văn Lịnh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 091093001527   ngày cấp: 20/04/2021   nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát Quản Lý Hành Chính về Trật Tự Xã Hội

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Máy xét nghiệm HbA1c tự động
2Máy xét nghiệm sinh hóa

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)