Hồ sơ đã công bố

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC - CỬA HÀNG GIỚI THIỆU VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM

---------------------------

Số 01/CB-TBYT/VT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu , ngày 16 tháng 08 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu

1. Tên cơ sở: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC - CỬA HÀNG GIỚI THIỆU VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM

Mã số thuế: 0302560110-001

Địa chỉ: 38 TRƯƠNG VĂN BANG, PHƯỜNG 7, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU, Phường 7, Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: NGUYỄN MINH TOÀN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 080082012581   ngày cấp: 11/08/2021   nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội

Điện thoại cố định: 0942436879   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: VÕ THỊ KIM CHI

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 051193014374   ngày cấp: 16/02/2022   nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính về Trật Tự Xã Hội

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1ETHANOL70 OPC
2ETHANOL TINH LUYỆN 70% (v/v)
3ETHANOL TINH LUYỆN 90% (v/v)
4ETHANOL 99,5% (v/v)
5ETHANOL 96% (v/v)
6OP.ANTI - BAC

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)