Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH BIOMEDIC SÀI GÒN

---------------------------

Số 01/2022/CV-BioSG

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 05 tháng 05 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH BIOMEDIC SÀI GÒN

Mã số thuế: 0316088811

Địa chỉ: 141 Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Loan

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 058175000019   ngày cấp: 09/12/2016   nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về cư dân

Điện thoại cố định: 842838218322   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Nguyễn Trọng Nghĩa

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 0321486939   ngày cấp: 25/01/2018   nơi cấp: CA Tỉnh Bến Tre

Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Các trang thiết bị y tế và các hóa chất, vật tư tiêu hao thuộc các nhóm B, C, D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)