Hồ sơ đã công bố

HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ HUYỀN THƯƠNG

---------------------------

Số: 01.2022/DTHT-CBYT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Hoà Bình , ngày 27 tháng 04 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hòa Bình

1. Tên cơ sở sản xuất: HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ HUYỀN THƯƠNG

Mã số thuế: 8347363068

Địa chỉ trụ sở: Tại nhà tổ 5, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hoà Bình

Địa chỉ sản xuất Tại nhà tổ 5, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hoà Bình

Điện thoại: 0984883909    Fax:

Email: Huyenthuong263@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: ĐẶNG THỊ HUYỀN THƯƠNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001188039115   ngày cấp: 25/06/2021   nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Điện thoại cố định: 0984883909   Điện thoại di động:

3. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Nước muối điện phân100 000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)