Hồ sơ đã công bố

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà nội, ngày 06 tháng 05 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Người thực hiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế:

Họ và tên: LÊ VĂN LIÊM

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 040059017876   ngày cấp: 15/12/2021   nơi cấp: BỘ CÔNG AN

Địa chỉ: Khối Văn Tiến - P. Hưng Dũng- Tp. Vinh -Tỉnh Nghệ An, Phường Hưng Dũng, Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại di động: 0919763786    Email: leliemdkna@gmail.com

Trình độ chuyên môn: KỸ sư vô tuyến điện

2. Phạm vi tư vấn:

STTNội dung tư vấnNhóm trang thiết bị y tế thực hiện tư vấn
1Tư vấn lập danh mục trang thiết bị y tếTất cả các thiết bị y tế dùng cho Bệnh viện
2Tư vấn xây dựng cấu hình, tính năng kỹ thuật trang thiết bị y tế Tất cả các thiết bị y tế dùng cho Bệnh viện

Công bố cơ sở đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế theo quy định..

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)