Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH

---------------------------

Số 10/CB-TM

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 26 tháng 04 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH

Mã số thuế: 0313041685

Địa chỉ: 87 Đỗ Ngọc Thạnh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: TRẦN THỊ ANH THƯ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023332955   ngày cấp: 30/11/2011   nơi cấp: HCM

Điện thoại cố định: 08.54010592   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: NGUYỄN QUANG VĨNH LỘC

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024280032   ngày cấp: 20/05/2004   nơi cấp: CA. Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Bóng nong mạch vành
2Bóng nong mạch vành có phủ thuốc Paclitaxel
3Hệ thống khung giá đỡ mạch ngoại biên
4Bóng nong động mạch vành PTCA RX phủ ái nước
5Hệ thống giá đỡ mạch vành bung bằng bóng
6Bóng nong động mạch ngoại biên
7Buồng tiêm dưới da
8Bóng nong ngoại biên
9Bộ mở đường vào lòng mạch
10Dây dẫn ngoại biên
11Ống thông ngoại biên
12Vi ống thông can thiệp mạch máu
13Dây dẫn mạch ngoại biên
14Miếng vá tái tạo màng cứng
15Vật liệu cầm máu tự tiêu
16Hệ thống vít, nẹp, nẹp ghi, lưới vá sọ và xương nhân tạo cho hàm mặt, sọ não

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)