Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN CHÂM CỨU TRUNG ƯƠNG

---------------------------

Số 264/BVCCTW

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 21 tháng 04 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN CHÂM CỨU TRUNG ƯƠNG

Mã số thuế: 0102023479

Địa chỉ: Số 49 Phố Thái Thịnh - Phường Thịnh Quang - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Trần Văn Thanh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 040066003127   ngày cấp: 08/04/2022   nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH

Điện thoại cố định: 02435632740   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Khánh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001161025914   ngày cấp: 10/05/2021   nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: Nguyễn Thị Lan

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001187040653   ngày cấp: 25/08/2021   nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(3) Họ và tên: Lê Huyền Trang

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001187053538   ngày cấp: 10/05/2021   nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Thiết bị không xâm nhập
2Thiết bị y tế sử dụng 01 lần
3Thiết bị y tế phân loại A, B, C, D khác

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)