Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ETC NEW

---------------------------

Số: 01/2022/CBSX-ETCN

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Yên Bái , ngày 25 tháng 05 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Yên Bái

1. Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ETC NEW

Mã số thuế: 5200919826

Địa chỉ trụ sở: Số 723 đường Yên Ninh, Phường Minh Tân, Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Địa chỉ sản xuất Thôn Thanh Hùng, Xã Tân Thịnh, Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0966870591    Fax:

Email: duocphametcnew@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Văn Đạt

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 163122754   ngày cấp: 20/05/2021   nơi cấp: Công an tỉnh Nam Định

Điện thoại cố định: 0966870591   Điện thoại di động:

3. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Cồn y tế50 000
2Xịt họng muối biển50 000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)