Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG TUYÊN QUANG

---------------------------

Số 24/CV - PKHVTQ

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Tuyên Quang , ngày 26 tháng 04 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Tuyên Quang

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000888137

Địa chỉ: Thôn Phú An, Xã Thái Long, Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: TRẦN LIÊN VIỆT

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025082000834   ngày cấp: 18/06/2019   nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Điện thoại cố định: 0917712698   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: TỐNG THANH BÌNH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 132251466   ngày cấp: 15/07/2019   nơi cấp: CÔNG AN TỈNH PHÚ THỌ

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 008198001054   ngày cấp: 29/04/2021   nơi cấp: CỤC CẢNH SAT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1BƠM TIÊM, KIM TIÊM, GĂNG TAY VÀ VẬT TƯ Y TẾ SỬ DỤNG TRONG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH
2DÂY TRUYỀN CÁC LOẠI
3KIM CHÍCH MÁU, KIM LUỒN, ĐẦU KIM TIỂU ĐƯỜNG
4QUE THỬ, TEST THỬ CÁC LOẠI
5MÁY HÚT DỊCH MỘT BÌNH
6ỐNG NỐI, DÂY NỐI, ỐNG NỐI, CHẠC NỐI (ADAPTER) DÙNG TRONG THIẾT BỊ CÁC LOẠI, CÁC CỠ
7ỐNG THÔNG, ỐNG DẪN LƯU, DÂY NỐI, ỐNG NỐI, CHẠC NỐI, CATHETER
8CÁC THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH
9DÂY DẪN ĐƯỜNG (GUIDE WIRE) CÁC LOẠI, CÁC CỠ
10VẬT LIỆU CẦM MÁU, ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG
11VẬT TƯ Y TẾ SỬ DỤNG TRONG HUYẾT HỌC, TRUYỀN MÁU
12ĐINH, NẸP, GHIM, KIM, KHÓA, ỐC, VÍT, LỒNG DÙNG TRONG PHẪU THUẬT CÁC LOẠI, CÁC CỠ
13KIM KHÂU, CHỈ KHÂU, DAO PHẪU THUẬT
14STENT CÁC LOẠI, CÁC CỠ
15CÁC SINH PHẨM/TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHẨN ĐOÁN IN VITRO XÉT NGHIỆM SARS – COV-2
16CÁC TRANG THIẾT BỊ NHÓM B,C,D KHÁC

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Tuyên Quang nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)