Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH MTV VŨ GIA

---------------------------

Số 05/2022/VUGIA

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Lạng Sơn , ngày 26 tháng 05 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Lạng Sơn

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH MTV VŨ GIA

Mã số thuế: 4900603128

Địa chỉ: Số 135, đường Đèo Giang, Phường Chi Lăng, Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Vũ Quốc Toản

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 080983950   ngày cấp: 17/12/2014   nơi cấp: CA tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại cố định: 0943072222   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Nguyễn Thị Tiền

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 080688126   ngày cấp: 24/04/2007   nơi cấp: Công an tỉnh Lạng Sơn

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Bộ dây truyền dịch dùng kim có cánh
2Xe đẩy thuốc tiêm cấp cứu
3Ổ khí nén (AIR)
4Ổ khí hút (VAC)
5Ổ khí AGSS
6Ổ khí N2
7Cổng hút AIR
8Cổng hút O2
9Ổ khí ô xy (O2)
10Ổ khí (CO2)
11Cổng hút khí nén
12Xe đẩy trẻ sơ sinh
13Các trang thiết bị y tế loại B,C,D khác theo quy định của pháp luật

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Lạng Sơn nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)