Hồ sơ đã công bố

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ HỒ MINH THẮNG

---------------------------

Số 309/HMT/VBCBBCD2022

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 30 tháng 09 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ HỒ MINH THẮNG

Mã số thuế: 8066946258-001

Địa chỉ: Số 15 Ngõ Máy, Thôn Cổ Điển B, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Hồ Minh Thắng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001076028414   ngày cấp: 19/04/2021   nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Điện thoại cố định: 0989788490   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Nguyễn Thị Dịu

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001190047111   ngày cấp: 10/07/2021   nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Trang thiết bị Y tế chuyên dùng cho Bệnh viện, Phòng khám. Bán dụng cụ, vật tư y tế
2Hóa chất (trừ hóa chất nhà nước cấm kinh doanh), sinh phẩm xét nghiệm

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)