Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNMED

---------------------------

Số: 01/CBSX - SUNMED

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bắc Ninh , ngày 24 tháng 05 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bắc Ninh

1. Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNMED

Mã số thuế: 2301203984

Địa chỉ trụ sở: Khu Hữu Chấp, Phường Hòa Long, Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ sản xuất Khu Hữu Chấp, Phường Hòa Long, Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0888485911    Fax:

Email: Sunmedpharmacoltd@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Lưu Văn Pháp

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 125597482   ngày cấp: 22/07/2014   nơi cấp: công an tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại cố định: 0975102268   Điện thoại di động:

3. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang Y tế3 000 000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)