Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT HÀ NỘI

---------------------------

Số 15CB/SYT -HN

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 15 tháng 03 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT HÀ NỘI

Mã số thuế: 0108977721

Địa chỉ: ngõ 109 đường Trường Chinh,, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Trần Bảo An

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012937724   ngày cấp: 12/03/2007   nơi cấp: Công an TP Hà nội

Điện thoại cố định: 0935831166   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Lê Minh Đức

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001088015003   ngày cấp: 14/12/2016   nơi cấp: Công an TP Hà nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Nhiệt kế
2Huyết áp kế
3Ampu bóng bóp
4Các loại công cụ dụng cụ, trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh theo qui định

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)