Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH PHÚ NGÔ NGUYỄN

---------------------------

Số 01-2022/PNN-VBCB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Đà Nẵng , ngày 23 tháng 05 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Đà Nẵng

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH PHÚ NGÔ NGUYỄN

Mã số thuế: 0401721739

Địa chỉ: 18 LÊ KHÔI, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Ngô Đức Tạo

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 201307102   ngày cấp: 19/02/2009   nơi cấp: Đà Nẵng

Điện thoại cố định: 0914437339   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Lê Hoàng Minh Hiếu

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 205517330   ngày cấp: 21/08/2013   nơi cấp: Quảng Nam

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

(2) Họ và tên: Hoàng Trọng Hiếu

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 173317672   ngày cấp: 02/10/2010   nơi cấp: Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Y sỹ

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Đinh, nẹp, vít
2Khớp háng nhân tạo

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Đà Nẵng nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)