Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH VŨ GIA DENTAL LAB

---------------------------

Số: 2005/CBSX-VUGIA

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bắc Ninh , ngày 23 tháng 05 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bắc Ninh

1. Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH VŨ GIA DENTAL LAB

Mã số thuế: 2300896373

Địa chỉ trụ sở: Nhà C15 , Khu nhà ở Huyền Quang, Đường Võ Cường 40, Phường Võ Cường, Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ sản xuất Nhà C15 , Khu nhà ở Huyền Quang, Đường Võ Cường 40, Phường Võ Cường, Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0971626972    Fax:

Email: congbovugiadentallab@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 027180000020   ngày cấp: 10/07/2013   nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG Về Dân Cư

Điện thoại cố định: 0971626972   Điện thoại di động:

3. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Răng Giả60 000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)