Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC PHÁT

---------------------------

Số 01/2021/CBSX-DUCPHAT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Ninh Bình , ngày 08 tháng 07 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Ninh Bình

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC PHÁT

Mã số thuế: 2700869448

Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, Xã Gia Tiến, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC PHÁT

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn Xuân Lai, Xã Gia Tiến, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0979785886    Fax:

Email: k56.1711110306@ftu.edu.vn    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Văn Chính

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 164443431   ngày cấp: 22/03/2007   nơi cấp: CA tỉnh Ninh Bình

Điện thoại cố định: 0979785886   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001090028393   ngày cấp: 25/03/2019   nơi cấp: Cục Trưởng cục cảnh sát về quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 25  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế15000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)