Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP ĐÔNG ANH

---------------------------

Số 01/2021/VBCB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 23 tháng 07 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP ĐÔNG ANH

Mã số thuế: 0101165079

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Nguyên Khê, thôn Khê Nữ, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Văn Thuyết

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 010670398   ngày cấp: 02/12/2011   nơi cấp: Công an TP. Hà Nội

Điện thoại cố định: 0913224234   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Hoàng Xuân Lược

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001075012917   ngày cấp: 16/12/2016   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Khí Oxy (Oxy y tế)
2Khí Cacbonic (Cacbonic y tế)
3Khí Nitơ (Nitơ y tế)
4Khí Argon (Argon y tế)

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)