Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC THUẬN HÒA

---------------------------

Số 01/2022/NTTH

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Lâm Đồng , ngày 16 tháng 05 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Lâm Đồng

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC THUẬN HÒA

Mã số thuế: 8404306492

Địa chỉ: 04 Phạm Ngọc Thạch, Phường Lộc Sơn, Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , Phường Lộc Sơn, Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: BÙI VĂN CƯỜNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 250809843   ngày cấp: 12/12/2012   nơi cấp: Công an Lâm Đồng

Điện thoại cố định: 0398944311   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: BÙI VĂN CƯỜNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 250809843   ngày cấp: 12/12/2012   nơi cấp: Công an Lâm Đồng

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Rappigen Biocredit COVID - 19Ag
2Flowflew Acon
3Trueline COVID - 19 Ag Rapid Test
4Humasis COVID - 19 Ag Test
5Bộ xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2
6Máy tạo oxy
7Huyết áp cơ, huyết áp điện tử
8Máy xông khí dung
9Bơm kim tiêm
10Nhiệt kế hồng ngoại
11Nhiệt kế điện tử
12Dây dẫn khí Oxy
13Chỉ phẫu thuật
14Test thử đường huyết
15Kim châm cứu
16Các trang thiết bị, vật tư y tế loại B, C, D theo quy định

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Lâm Đồng nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)