Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH NHÃN KHOA THÔNG MINH

---------------------------

Số 01/VBCB/2020

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 27 tháng 11 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH NHÃN KHOA THÔNG MINH

Mã số thuế: 0306450655

Địa chỉ: 22 Kỳ Đồng, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Lê Thị Túy Trang

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 079167004   ngày cấp: 30/03/2017   nơi cấp: CA TP.HCM

Điện thoại cố định: 0938548991   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Đặng Đình Nguyên Soái

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 079087001437   ngày cấp: 06/04/2016   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Đại học

(2) Họ và tên: Lê Phạm Đình Tú

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 079089000306   ngày cấp: 12/01/2016   nơi cấp: CA TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Thủy tinh thể nhân tạo/ Intraocular Lens (IOLs)
2Dụng cụ đặt thuỷ tinh thể các loại trong phẫu thuật Phaco (các loại)/ Intraocular lenses insertion implantation system
3Chất nhầy phẫu thuật phaco/ Viscoeclastic solution
4Hệ thống máy mổ phaco/ Phacoemulsification systems
5Bộ dụng cụ dùng trong phẫu thuật cắt vạt giác mạc/ Intralase patient interface
6 Hệ thống phẫu thuật femtosecond laser bao gồm máy chính và máy phụ/ femtosecond laser system main unit, upgrade kits and accessories
7Hệ thống phẫu thuật Excimer laser ( gồm máy chính và máy phụ)/ Excimer laser system
8Hệ thống Laser Catalys/ Catalys precision laser system
9Máy điều trị Laser YAG và phụ tùng/ Laser YAG system
10Máy điều trị Laser quang đông và phụ kiện /Photo coagulation laser system
11Đèn khe khám mắt/ Slitlamp
12Máy siêu âm chẩn đoán/ Ultra-sound
13Hệ thống chụp OCT nhãn khoa/ Optical coherence Tomography
14Máy chụp đáy mắt không giãn đồng tử ( máy chính và phụ kiện)/ Fundus vue/ Fundus vue
15Máy đo nhãn áp không tiếp xúc ( máy chính và phụ kiện)/tomometer/tono vue
16Dung dịch bảo quản kính áp tròng/ complete Multi-purpose solution Easy rub Formula/Comeplete Revitalens
17Dung dịch nhỏ mắt khi đeo kính áp tròng / Blink contact Eye drops/ Blink N clean
18Kính áp tròng cận, viễn loạn (các độ)/Contact lenses

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)