Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÝ HƯƠNG

---------------------------

Số 01/082021LH

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Hà Tĩnh , ngày 19 tháng 08 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Tĩnh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÝ HƯƠNG

Mã số thuế: 3002139108

Địa chỉ: TDP Lê Lợi, Phường Kỳ Liên, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Bùi Thị Sông Hương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 183617798   ngày cấp: 10/08/2016   nơi cấp: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại cố định: 0972781783   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Trần Thị Minh Hòa

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 183808870   ngày cấp: 03/08/2015   nơi cấp: Công an Tỉnh Hà Tĩnh

Trình độ chuyên môn: Điều dưỡng viên

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Các mặt hàng sinh phẩm Y tế
2Các vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm thông thường
3Các trang thiết bị y tế loại B,C, D khác theo quy định của pháp luật

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Tĩnh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)