Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGHĨA LÝ

---------------------------

Số 01/2021/NL-CBSX

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Thanh Hóa , ngày 24 tháng 02 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Thanh Hóa

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGHĨA LÝ

Mã số thuế: 2801644306

Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Sơn, thôn Hải Tân, Xã Hải Long, Huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh Hóa

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI XNK NGHĨA LÝ

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn Hải Tân, Xã Hải Long, Huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0988281467    Fax:

Email: adm.xnknghialy@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: TRẦN VĂN HUY

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 038092016105   ngày cấp: 28/08/2019   nơi cấp: Cục Cánh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 0988281467   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN MINH ĐỨC

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 022095001294   ngày cấp: 12/01/2021   nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 26  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế100000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)