Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH TM VÀ SẢN XUẤT HB VIỆT NAM

---------------------------

Số 08/2021-CV/HBVN

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 08 tháng 03 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH TM VÀ SẢN XUẤT HB VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109509370

Địa chỉ: Thôn Thanh Trí, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH TM VÀ SẢN XUẤT HB VIỆT NAM

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn Thanh Trí, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0987531612    Fax:

Email: congtytnhhhbvietnam2021@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN LỆ HUYỀN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001177024113   ngày cấp: 24/06/2020   nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH

Điện thoại cố định: 0987531612   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: TẠ VĂN DOANH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 038186014135   ngày cấp: 15/02/2019   nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 24  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế 1000000000
2Nón con sâu y tế50000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)