Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH HÀ HỒNG PHÁT

---------------------------

Số 04/2020/VBCB-HHP

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Vĩnh Phúc , ngày 04 tháng 05 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Vĩnh Phúc

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH HÀ HỒNG PHÁT

Mã số thuế: 2500645232

Địa chỉ: Số nhà 369, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Liên Bảo, Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH HÀ HỒNG PHÁT

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 369 Nguyễn Tất Thành, Phường Liên Bảo, Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0977648684    Fax:

Email: hahongphat369@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Hữu Hà

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 026073000307   ngày cấp: 07/05/2019   nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Điện thoại cố định: 0932456832   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nông Minh Tân

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 0906463329   ngày cấp: 05/07/2017   nơi cấp: Công an tỉnh Thái Nguyên

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 36  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế10000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)