Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ KHANG

---------------------------

Số 01:2020/CBSX-PK

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Hưng Yên , ngày 07 tháng 05 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hưng Yên

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ KHANG

Mã số thuế: 0900515682

Địa chỉ: Quốc lộ 39A, Xã Bảo Khê, Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

Tên cơ sở sản xuất: Công ty Cổ phần Phú Khang

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Quốc lộ 39A, Xã Bảo Khê, Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0986017123    Fax:

Email: dangthanhdiepls94@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Phạm Thị Hiên

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 145588383   ngày cấp: 18/11/2009   nơi cấp: Công an tỉnh Hưng Yên

Điện thoại cố định: 0986017123   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Lương Thị Lành

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 145406959   ngày cấp: 04/07/2012   nơi cấp: Công an tỉnh Hưng Yên

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 36  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Bộ bảo hộ phòng dịch10000000
2Bộ bảo hộ y tế kháng khuẩn10000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)