Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI THIÊN PHÚC

---------------------------

Số 50/CTTP

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Định , ngày 13 tháng 05 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bình Định

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI THIÊN PHÚC

Mã số thuế: 41001474483

Địa chỉ: Lô A 3.05, khu A, Khu Công nghiệp Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội, Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI THIÊN PHÚC

Địa chỉ cơ sở sản xuất: LôA 3.05, khu A, khu Công nghiệp Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định, Xã Nhơn Hội, Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thoại: 02563746975    Fax: 02563646451

Email: ntduy_qn@yahoo.com.vn    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Thanh Duy

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 210985525   ngày cấp: 22/03/2008   nơi cấp: Công An tỉnh Bình Định

Điện thoại cố định: 0914075668   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Công Hòa

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 211638559   ngày cấp: 18/11/2013   nơi cấp: Công An tỉnh Bình Định

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 41  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế các loại (từ 3 đến 5 lớp)14000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)