Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM VIỆT

---------------------------

Số 20/2020-NV

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 24 tháng 04 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Thái Bình

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM VIỆT

Mã số thuế: 0105319925

Địa chỉ: Số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở sản xuất: Công ty Cổ phần Dệt May Nam Việt

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn Đồng Thái, Xã Cộng Hòa, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 02422156677    Fax:

Email: bestcom.triduc@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Ứng Thị Quỳnh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 002179000001   ngày cấp: 01/04/2014   nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú về Dân cư

Điện thoại cố định: 02422156677   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Trần Thị Luân

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 013043913   ngày cấp: 23/02/2008   nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ trung cấp

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 62  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Bộ trang phục phòng, chống dịch500000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)