Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV XNK THÀNH CÔNG

---------------------------

Số 01/2020/CBSX-TC

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 28 tháng 04 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV XNK THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 0316214752

Địa chỉ: 116/1 Đường Trung Mỹ Tây 13, Khu Phố 7, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV XNK THÀNH CÔNG

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 116/1 Đường Trung Mỹ Tây 13, Khu Phố 7, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0966251055    Fax:

Email: nhuha.hui@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Thị Hà

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 042174000274   ngày cấp: 14/03/2018   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú DLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 0966251055   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Lê Anh Tuấn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 183513668   ngày cấp: 25/03/2010   nơi cấp: Công an Tỉnh Hà Tĩnh

Trình độ chuyên môn: Sản xuất, chế biến khác

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 26  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế30000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)