Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH LIÊN SƠN

---------------------------

Số 01/CB-LS

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 05 tháng 05 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH LIÊN SƠN

Mã số thuế: 0500572975

Địa chỉ: Khu công nghiệp sạch Phú Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở sản xuất: Công ty TNHH Liên Sơn

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Khu công nghiệp sạch Phú Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02433534424    Fax:

Email: liensoncongbo@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Thị Liên

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 111425034   ngày cấp: 18/11/2010   nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội

Điện thoại cố định: 0989539545   Điện thoại di động: 0989539545

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Vũ Đình Thuấn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 030095003639   ngày cấp: 21/08/2018   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 28  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế320000
2Bộ quần áo phòng dịch3000
3Ga trải giường5000
4Tấm lót bệnh nhân6000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)