Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG

---------------------------

Số 02/2020/KB-CBDKSX

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Hà Nam , ngày 07 tháng 05 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nam

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG

Mã số thuế: 0700190282

Địa chỉ: Số nhà 20, Đường Quang Trung, Thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam, Thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Số nhà 20, Đường Quang Trung, Thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 02263510426    Fax:

Email: xuanson62@yahoo.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: ĐINH VĂN NHƯƠNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 168035956   ngày cấp: 14/08/2012   nơi cấp: Công an Tỉnh Hà Nam

Điện thoại cố định: 0904232400   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: ĐINH VĂN NHƯƠNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 168035956   ngày cấp: 14/08/2012   nơi cấp: Công an Tỉnh Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 41  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Quần áo bảo hộ phòng dịch60000
2Khẩu trang y tế ( Medical Mask)50000000
3Gạc y tế1000000
4Băng y tế1000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)