Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MỸ KHÁNH

---------------------------

Số 3110-2019/VBCB-MK

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 31 tháng 10 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MỸ KHÁNH

Mã số thuế: 0313022594

Địa chỉ: 49 Đường số 31B, Khu phố 5, phường An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MỸ KHÁNH - 49 Đường 31B, Khu phố 5, phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: HUỲNH CÔNG SÁNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 215044242   ngày cấp: 02/03/2017   nơi cấp: Bình Định

Điện thoại cố định: 0939331688   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Phạm Thị Mai Linh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 215423770   ngày cấp: 18/06/2012   nơi cấp: Bình Định

Trình độ chuyên môn: Đại học

(2) Họ và tên: Trần Thị Nguyệt Quế

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 301546434   ngày cấp: 14/10/2010   nơi cấp: Long An

Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Tất cả các trang thiết bị phục vụ trong công tác y tế

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)